Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing bij elk aanbond van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen de ondernemer en de consument.

R&A Jewellery neemt alleen producten retour die binnen 14 dagen retour is aangemeld en in de originele staat terug word gestuurd, wanneer de sealsticker is verwijdert kan R&A de artikelen niet meer retour nemen.

Retourneren doet de consument op eigen kosten.

Over de artikelen die in de SALE kunnen geen kortingscodes gebruikt worden.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument in staat is te betalen. indien de ondernemer door dit onderzoek tot de conclusie komt dat de consument niet kan betalen mag de ondernemer de overeenkomst beƫindigen.

Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product, het product mag niet gedragen, beschadigd of gebruikt zijn. Als de seal sticker verwijderd is kan het product niet terug gestuurd worden tenzij bewezen kan worden dat de producten niet in goede staat bij de consument aan zijn gekomen.

De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product door gebruik.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling dezelfde betaalmethode als de consument heeft gebruik, tenzij de consument akkoord is met een andere methode.

De ondernemer mag de prijzen van producten die gebonden zijn aan de financiƫle markt en waar de onderneming geen invloed op heeft veranderen.

Als plaats van levering geldt het adres wat de consument heeft opgegeven bij de onderneming.

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.

Bij een aankoop worden de producten gelijk afgerekend.

Klachten worden behandeld door de klantenservice: rajewellery@outlook.com.

Het eigendom van de geleverde producten gaat over op de consument als de volledige schuld betaald is.